แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

เลขที่บัญชี

การชำระเงินค่าสมัคร : โอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 และส่งรูปหลักฐานการโอนผ่านระบบลงทะเบียน โดยตรวจสอบที่เมนู "รายชื่อผู้สมัคร"

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน